คำอธิบายรายวิชา ว21201

ศึกษา ทดลอง และอภิปราย หลักการใช้สารเคมี ความเป็นกรด-เบส วิธีการเลือกใช้สาร   ทำความสะอาด พิษ และอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ          นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลเชิงบวก  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ว21201 และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s